Салон "Шатура" на Гагарина-Жандосова, г. АлматыСалон "Шатура" на Гагарина-Жандосова, г. АлматыСалон "Шатура" на Гагарина-Жандосова, г. АлматыСалон "Шатура" на Гагарина-Жандосова, г. Алматы